Ο κατάλογος με τα bugs του iPhoneΟ δημιουργός του blog AppleHood προσπάθησε να φτάσει τη συσκευή στα όριά της για να βρει όσο το δυνατόν περισσότερες αδυναμίες στη λειτουργία των εφαρμογών και του λειτουργικού της. Δείτε τον κατάλογο με τα bugs που παρουσιάστηκαν.

Φυσικά πολλά από αυτά τα λάθη θα πρέπει να έχουν διορθωθεί στις επόμενες εκδόσεις του firmware της συσκευής…

0 απόψεις καταγράφηκαν, η δική σου;:Bus Icon Heart Icon More Icon
Επισκέπτεστε
πρώτη φορά
αυτό το blog;
Σας άρεσε το
Something
Digital;
Και επειδή ένα
blog δεν είναι
ποτέ αρκετό...
Mπείτε στο Virtual Bus
για μια δωρεάν ξενάγηση.
Προλάβετε πριν εξαντλη-
θούν οι θέσεις!
Ζητήστε τη βοήθεια
του συνδετήρα!
Λάβετε όλες τις νέες
αναρτήσεις με mail.

Γράψτε την άποψή
σας στο guestbook.

Γίνετε συνδρομητές
δωρεάν!
Τρυπώστε στο SoDigi!
Καταδιώξτε το!
Γίνετε συνδρομητές
και σε αυτό, δωρεάν!

Get the WidSets!