Προγραμματίστε Online!Τι θα λέγατε για έναν online editor που μπορεί να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε σε PHP, JavaScript, Perl, HTML, SQL και CSS; Το CodePress είναι ένας ικανότατος Real Time Editor με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά και τρέχει εξ’ ολοκλήρου στο internet!

Είναι γραμμένος σε JavaScript, υποστηρίζει τους περισσότερους browsers, μπορεί να τονίσει τις λέξεις κλειδιά ενός κώδικα με διαφορετικά χρώματα, έχει συντομεύσεις, snippets και πολλαπλά παράθυρα. Ακόμα δεν κάνατε κλικ;

Κατεβάστε τον για προσωπική χρήση.

0 απόψεις καταγράφηκαν, η δική σου;:Bus Icon Heart Icon More Icon
Επισκέπτεστε
πρώτη φορά
αυτό το blog;
Σας άρεσε το
Something
Digital;
Και επειδή ένα
blog δεν είναι
ποτέ αρκετό...
Mπείτε στο Virtual Bus
για μια δωρεάν ξενάγηση.
Προλάβετε πριν εξαντλη-
θούν οι θέσεις!
Ζητήστε τη βοήθεια
του συνδετήρα!
Λάβετε όλες τις νέες
αναρτήσεις με mail.

Γράψτε την άποψή
σας στο guestbook.

Γίνετε συνδρομητές
δωρεάν!
Τρυπώστε στο SoDigi!
Καταδιώξτε το!
Γίνετε συνδρομητές
και σε αυτό, δωρεάν!

Get the WidSets!